1. Administrare Imobile Cluj
 2. Oferta responsabil cu gestionarea deseurilor

Oferta responsabil cu gestionarea deseurilor

Oferta noastra

de servicii este sub forma de un abonament lunar. In cazul in care doriti o oferta de servicii personalizata va rugam sa ne contactati.

 •   Consultanță de mediu include următoarele servicii
 •   Întocmirea și depunerea declarațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu și consultanță privind atingerea obiectivului de reciclare în mod individual
 •   Verificarea amplasamentului în vederea consultării pentru realizarea colectării selective a deșeurilor
 •    Raportarea semestrială și anuală a uleiurilor uzate
 •   Raportarea în Sistemul Integrat de Mediu 

 • Preluarea rolului de responsabil cu managementul deșeurilor – Certificat de Specialist în managementul deseurilor, cod COR 325713;
 • Dosar de gestiune a deșeurilor. Acesta cuprinde lista cu deșeurile identificate, documentele justificative ale predării deșeurilor, contractele cu operatorii economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;
 • Întocmirea raportării anuale a deșeurilor și depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;
 • Vizită lunară la fiecare punct de lucru pentru întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor și evaluarea amplasamentului în vederea respectării legislației în vigoare;
 • Consultanta privind implementarea unor soluții de reducere a cantităților de deșeuri generate;
 • Reprezentarea societății dvs. în relația cu autoritățile de control;
 • Consultanță în vederea identificării agenților economici specializați pentru colectarea deșeurilor, și efectuării analizelor specifice solicitate prin actele de reglementare (apă, aer, sol, zgomot);
 • Informări cu privire la modificările legislative

 

 • Identificarea tuturor categoriilor de ambalaje introduse în piață, identificarea produselor noi și a greutății ambalajelor aferente acestora;
 • Întocmirea declarațiilor specifice și depunerea acestora la sediul AFM în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Identificarea operatorilor economici autorizați pentru preluarea responsabilității în vederea atingerii obiectivelor de reciclare/valorificare deșeuri;
 • Consultanta privind atingerea obiectivului de reciclare în mod individual conform ultimelor modificări aduse legislației în vigoare;
 • Raportarea cantităților de ambalaje introduse pe piață conform O.M. 794/2012

 • Întocmirea unui raport de evaluare inițială a amplasamentului prin care beneficiarul ia la cunoștință aspectele negative ( dacă este cazul), dar și recomandările făcute de specialiștii noștri în conformitate cu prevederile legale;
 • Realizarea unei instruiri a angajaților având ca temă colectarea selectivă a deșeurilor;
 • Ulterior, se va face monitorizarea implementării măsurilor stabilite în cadrul instruirii.

 • În cazul service-urilor sau societăților care folosesc utilaje ce necesită ungerea este necesară raportarea uleiurilor uzate, dar și a filtrelor.
 • Se întocmește la fiecare 6 luni, dar și anual și se depune de fiecare dată la Agenția pentru Protecția Mediului.

 • Conform prevederilor legale toate raportările menționate mai sus trebuie făcute și pe platforma online a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
 • Acest lucru implică creearea unui cont de utilizator și apoi raportarea propriu -zisă a deșeurilor, ambalajelor, uleiurilor, etc., de fiecare data când este deschisă sesiunea aferentă anului respective.