1. Administrare Imobile Cluj - cladiri de locuit, birouri, depozite, hale
 2. Oferta responsabil cu gestionarea deseurilor

Oferta responsabil cu gestionarea deseurilor

Oferta noastra

de servicii este sub forma de un abonament lunar. In cazul in care doriti o oferta de servicii personalizata va rugam sa ne contactati.

 •   Consultanță de mediu include următoarele servicii
 •   Întocmirea și depunerea declarațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu și consultanță privind atingerea obiectivului de reciclare în mod individual
 •   Verificarea amplasamentului în vederea consultării pentru realizarea colectării selective a deșeurilor
 •    Raportarea semestrială și anuală a uleiurilor uzate
 •   Raportarea în Sistemul Integrat de Mediu 

 • Preluarea rolului de responsabil cu managementul deșeurilor – Certificat de Specialist în managementul deseurilor, cod COR 325713;
 • Dosar de gestiune a deșeurilor. Acesta cuprinde lista cu deșeurile identificate, documentele justificative ale predării deșeurilor, contractele cu operatorii economici autorizați pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;
 • Întocmirea raportării anuale a deșeurilor și depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;
 • Vizită lunară la fiecare punct de lucru pentru întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor și evaluarea amplasamentului în vederea respectării legislației în vigoare;
 • Consultanta privind implementarea unor soluții de reducere a cantităților de deșeuri generate;
 • Reprezentarea societății dvs. în relația cu autoritățile de control;
 • Consultanță în vederea identificării agenților economici specializați pentru colectarea deșeurilor, și efectuării analizelor specifice solicitate prin actele de reglementare (apă, aer, sol, zgomot);
 • Informări cu privire la modificările legislative

 

 • Identificarea tuturor categoriilor de ambalaje introduse în piață, identificarea produselor noi și a greutății ambalajelor aferente acestora;
 • Întocmirea declarațiilor specifice și depunerea acestora la sediul AFM în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Identificarea operatorilor economici autorizați pentru preluarea responsabilității în vederea atingerii obiectivelor de reciclare/valorificare deșeuri;
 • Consultanta privind atingerea obiectivului de reciclare în mod individual conform ultimelor modificări aduse legislației în vigoare;
 • Raportarea cantităților de ambalaje introduse pe piață conform O.M. 794/2012

 • Întocmirea unui raport de evaluare inițială a amplasamentului prin care beneficiarul ia la cunoștință aspectele negative ( dacă este cazul), dar și recomandările făcute de specialiștii noștri în conformitate cu prevederile legale;
 • Realizarea unei instruiri a angajaților având ca temă colectarea selectivă a deșeurilor;
 • Ulterior, se va face monitorizarea implementării măsurilor stabilite în cadrul instruirii.

 • În cazul service-urilor sau societăților care folosesc utilaje ce necesită ungerea este necesară raportarea uleiurilor uzate, dar și a filtrelor.
 • Se întocmește la fiecare 6 luni, dar și anual și se depune de fiecare dată la Agenția pentru Protecția Mediului.

 • Conform prevederilor legale toate raportările menționate mai sus trebuie făcute și pe platforma online a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
 • Acest lucru implică creearea unui cont de utilizator și apoi raportarea propriu -zisă a deșeurilor, ambalajelor, uleiurilor, etc., de fiecare data când este deschisă sesiunea aferentă anului respective.