1. Administrare Imobile Cluj
  2. Colectare selectiva

Colectare selectiva

Privind obligațiile persoanelor juridice și fizice privind gestionarea și colectarea selectivă a deșeurilor în baza Legii nr. 211/2011 rep.

I. Obligațiile persoanelor juridice, inclusiv asociațiile de proprietari/locatari:

1.-să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă (conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 211/2011 rep.) Sancțiune de la 20.000 lei la 40.000 lei conform art. 61 lit.a ;

2.-să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligațiile unei terțe persoane (conform art. 22 din Legea nr. 211/2011 rep. Alin 3)Sancțiune de la 15.000 lei la 30.000 lei conf. Art. 61 alin. 1 lit. b;

3.-persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate (conform art. 22 din Legea nr. 211/2011 rep. Alin. 4). Aceste cursuri se organizează de către firme specializate în domeniu – se găsesc pe internet ;

4.-să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor, prin completarea unor formulare tipizate, pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității , naturii și originii deșeurilor (conform art. 49 din Legea nr. 211/2011 rep., alin. 1), potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – prin H.G. 856/2002 actualizată. Sancțiune de la 15.000 lei la 30.000 lei cf. art. 61 alin. 1 lit. b.

În H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor se găsesc tipizatele – completarea acestora se învaţă la cursul de pregătire ;

II: Obligațiile persoanelor persoanelor fizice:

1.-să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă (conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 211/2011 rep.) Sancțiune de la 1000 lei la 2000 lei cf. Art. 61 alin. 1.